درب فیلیپ تاپ فندکی

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 فندکی

ویژگی های درب فیلیپ تاپ فندکی مواد تشکیل دهنده : پ پ تزیقی وزن درب : 4.4گرم قابل نصب روی درب دهانه 28