درب فیلیپ تاپ اردکی

درب فیلیپ تاپ اردکی

ویژگی های درب فیلیپ تاپ اردکی

مواد تشکیل دهنده : پ پ تزریقی

وزن درب : 3.7گرم

نصب روی انواع بطری با دهانه 28