درب دو تیکه و سه تیکه دهانه 28

درب دو تیکه و سه تیکه دهانه 28

ویژگی های درب دو تیکه و سه تیکه دهانه 28

درب ۲ تیکه و ۳ تیکه مناسب برای بطری های دهانه ۲۸ مثل ریکایی یا شوینده

و مناسب برای ژل های آتش زا