درب کد 5 گازبند

درب کد 5 گازبند

ویژگی های درب کد 5 گازبند

مواد تشکیل دهنده : پلی اتیلن تزریقی

نصب روی بطری با دهانه 28

وزن :  3گرم