درب کد 1 آب بند

درب کد 1 آب بند

ویژگی های درب کد 1 آب بند

مواد تشکیل دهنده : پلی اتیلن تزریقی دارای استاپر

نصب روی بطری : بادهانه 28
وزن درب : 2.5 گرم