بطری 30 سی سی دهانه 28

بطری 30 سی سی دهانه 28

ویژگی های بطری 30 سی سی دهانه 28

مناسب برای ادویه جات و روغن ها مثل روغن سیاه دانه روغن کنجدو …