بطری 3.6 لیتری دهانه 45

بطری 3.6 لیتری دهانه 45

ویژگی های بطری 3.6 لیتری دهانه 45

این بطری ها در انواع پریفرم ها و انواع رنگ ها تولید میشود