بطری 1 لیتری دهانه 28

بطری یک لیتری دهانه 28

ویژگی های بطری 1 لیتری دهانه 28

این بطری ها در انواع پریفرم ها و انواع رنگ ها تولید میشود