بطری گرد 500 سی سی دهانه 28

بطری گرد 500 سی سی دهانه 28

ویژگی های بطری گرد 500 سی سی دهانه 28

  • تولید شده از پریفرم با وزن های متفاوت مانند 26 گرم و 26.5گرم و …
  • این بطری ها در انواع پریفرم ها و انواع رنگ ها تولید میشود