بطری گرد دهانه 45 با حجم 1 لیتر

بطری گرد دهانه 45 با حجم 1 لیتر

ویژگی های بطری گرد دهانه 45 با حجم 1 لیتر

  • تولید شده از پریفرم در وزن های متفاوت مثل 74 گرم و 75 گرم و..
  • این بطری ها در انواع پریفرم ها و انواع رنگ ها تولید میشود