بطری کتابی 60 سی سی دهانه 28

بطری کتابی 60 سی سی دهانه 28

ویژگی های بطری کتابی 60 سی سی دهانه 28

  •  تولید شده از پریفرم با وزن 11 گرم