بطری کتابی 520 سی سی دهانه 28

بطری کتابی 520 سی سی دهانه 28

ویژگی های بطری کتابی 520 سی سی دهانه 28

  • تولید شده از پریفرم باوزنهای متغییر اعم از 26و 26.5 گرم