بطری کتابی 475 سی سی دهانه 28

بطری کتابی 475 سی سی دهانه 28

ویژگی های بطری کتابی 475 سی سی خط دار دهانه 28

  • تولید شده از پریفرم باوزن های 26گرم و 26.5گرم
  • این بطری ها در انواع پریفرم ها و انواع رنگ ها تولید میشود