بطری کتابی 250 سی سی دهانه 28

بطری کتابی 250 سی سی دهانه 28

ویژگی های بطری کتابی 250 سی سی دهانه 28

  • تولید شده از پریفرم با وزن های 19 گرم و 21 گرم و ..
  • این بطری ها در انواع پریفرم ها و انواع رنگ ها تولید میشود